T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Öğrenci Staj İşlemleri


Kurumumuzda öğrencilerin staj yapabilmesi için istenilen sağlık taraması belgeleri İş Yeri Hekimimiz tarafından incelenmektedir.

Staj başvuru belgeleri tam olan öğrenciler iş yeri hekimimiz onayından sonra staja başlatılacaktır.
Sağlık taraması belgeleri ekte yer almaktadır.

Sağlık tarama belgelerine ek olarak staj birimine teslim edilecek evraklar;

  • Öğrenci belgesi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • SGK durum belgesi,
  • İSG eğitimi aldığına dair belge ( varsa)

*istenilen evrakların staj başlama gününden önce teslim edilmesi gerekmektedir.


SAĞLIK TARAMASI BELGE LISTESI: