T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hekimler için Hemodiyaliz Sertifika Eğitim Programı


HEKİMLER İÇİN

DİYALİZ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

Programa İlk Başvuru Tarihi

04/03/2019

Programa Son Başvuru Tarihi

22/03/2019

Programın Başlama Tarihi

01/04/2019

Diyaliz Eğitim Merkezinin Adı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Diyaliz Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri

Eğitim Mah.Dr.Erkin Cad. İ.M.Ü. Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Hastanesi(Merkez), Hemodiyaliz Ünitesi

Kadıköy/İstanbul 34722

Tel: (216) 566 40 00

Eğitime başvurmak için;

* Başvuru dilekçesi

* Diyaliz Eğitim Başvuru Formu

* Kurum amirince onaylı diploma örnekleri

* Bir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri

* Kurum / merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı

ile birlikte Diyaliz Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Merkezi Sorumlusu
Doç. Dr. Sabahat ALIŞIR ECDER