T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müd. Yardımcıları


Aynur GENCER

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yard.
............................
............................