T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İdari Birimler


İdari Birimlerimiz

Arşiv

Ayniyat

Bilgi işlem Donanım Destek

Bilgi işlem Yazılım Destek

Depo

Eczane

Etik Kurul

Evrak Kayıt

Gelir Tahakkuk Birimi

Gider Tahakkuk

Güvenlik

Hasta Hakları Birimi

Hasta Kabul

İstatistik

Kalite Yönetim Birimi

Kreş

Maaş Mutemetliği 

Morg

Personel Servisi

Sağlık Kurulu

Santral

Satın Alma

Sivil Savunma

Sosyal Hizmetler Birimi

Teknik Servis

Terzi

Vezne

Yemekhane