T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi


Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU ( Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı)

Uz. Dr. Sacit İÇTEN (Başhekim Yardımcısı)

Doç. Dr. Ebuzer AYDIN (Ameliyathane Koordinatörü)

Prof. Dr. Hasan KOÇOĞLU  (Ameliyathane Sorumlu Hekimi)

Sunay GÜNER (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)

Kadir IŞIK (İdari Mali İşler Müdürü)

Fatma ÖZDOĞRU (Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü)

Gülseren SÖYLER  (Kalite Yönetim Direktörü)

Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK (Reanimasyon ve Anestezi Kliniği Sorumlusu )

Prof. Dr. Mücahide Esra KOÇOĞLU (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)

Doç. Dr. Korhan ÖZKAN (Ortopedi Uzmanı)

Uz.  Dr. Ayşe Canan ÜÇIŞIK (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı)

Uz. Dr. Ali ÖZKESKİN (Dâhiliye Uzmanı)

Uz. Dr. Sibel SEVÜK ÖZÜMÜT (Yenidoğan Uzmanı)

Uz. Dr. Salih TOSUN (Genel Cerrahi Uzmanı)

Niyazi ÇETİN (Sterilizasyon Hemşiresi)

Melek Meltem EKİCİ (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Özgül TAŞPINAR (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Sevda AYDIN BÜYÜK (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

Fatma Bilgen BİLGE (Baş Eczacı)

Meliha VAROL (Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi)