T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Psikiyatri


RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız, Nisan 2012'de faaliyetine başlamıştır. Eylül 2015 tarihinde de, Prof. Dr. Serhat Çıtak üniversitemiz akademik kadrosuna atanmış ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Anabilim Dalımız bünyesinde, halen aktif olarak görev yapan 1 profesör öğretim üyesi, 3 doktor öğretim üyesi, 2 uzman doktor bulunmaktadır. 5 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencisi de eğitim görmektedir.

Anabilim Dalımız; Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri yerleşkesinde bulunan 9 poliklinik odası, 1 eğitim odası, 1 sağlık kurulu odası ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez yerleşkesinde yer alan 27.11.2018 tarihinde hizmete giren, 4 yataklı bir Psikiyatri Servisi ile eğitim, sağlık  ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda; çeşitli ruhsal rahatsızlıkların ayaktan ve yatırılarak teşhis ve tedavisi yapılmakta, psikoterapi hizmetleri verilmekte, anksiyete bozuklukları, depresyon,  kişilik bozuklukları, bipolar bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar, erişkin tipi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, sigara bağımlılığı alanlarında özelleşmiş poliklinik hizmetleri sunulmakta, adli ve idari konularda değerlendirme ve bilirkişilik hizmetleri yürütülmektedir. • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg


Anabilim Dalı Kadromuz:

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Serhat Çıtak (Anabilim Dalı Başkanı – Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turan Karatepe (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Görmez (Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emrah Karadere (Öğretim Üyesi)

Uzman Doktorlar:

Uzm.Dr.Selim Arpacıoğlu

Uzm.Dr.Nilüfer S.Tekintaş

Uzm.Dr.Pelin Su Şirin

Asistan Doktorlar:

Dr. Selma Hilal AVCI

Dr. Volkan Seneger

Dr. Elif KARTI

Dr. Harun YETKİN

Dr. Ertuğrul SARAL

Dr.Bahtiyar U.Özer


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çalışma Alanları: 

A.   Ruhsal Rahatsızlıkların Teşhis ve Tedavisi:

I.          Poliklinik Hizmetleri

1.     Standart Poliklinik Hizmetleri:

Öğretim üyelerinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, bipolar bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, demans ve diğer bellek bozuklukları, vb. rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yürütülür.

 1. Bireysel Psikoterapi Polikliniği:

Öğretim üyesi profesörler ve onların gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Değerlendirme sonucu psikoterapi görmesi uygun bulunan olgular, en az 6 ay boyunca, 7-14 günde bir, 30-45 dk. süre ile uygun psikoterapi yaklaşımıyla takip ve tedavi edilir.

 1. Grup Psikoterapileri Polikliniği:

Prof.Dr.Serhat Çıtak ve kendisinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Değerlendirme sonucunda, grup terapisi için uygun bulunan hastalar, 15 günde bir, en az 1 saat süre ile, 6 ay boyunca, 12 seans grup terapisi programında takip ve tedavi edilirler.

 1. Nörogelişimsel Bozukluklar Polikliniği:

Yrd.Doç.Dr.Aynur Görmez tarafından yürütülür. Zihinsel engelli ve otizmli bireylerde depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer tüm psikiyatrik sorunlar daha sık görülmektedir. Psikiyatrik hastalıklar bazen davranış sorunları ile kendini gösterebilmektedir. Bu poliklinikte 18 yaş ve üzeri, zihinsel engelli, otistik kişilerin psikiyatrik muayeneleri, psikolojik testleri ve tedavileri yapılmaktadır.

 1. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Polikliniği:

Dr.Öğr.Üy.Aynur Görmez tarafından yürütülür. Çocukluk çağında başlayan bu bozukluğun belirtileri, bazı insanlarda yetişkinlikte de devam edebilir. Bu poliklinikte çocukken tanı almış olanların takibi yanı sıra, daha önce tanı almamış ancak dikkat ve konsantrasyon problemleri olan, okul, iş ve özel hayatta birtakım sorunlar yaşayan 18 yaş ve üzeri kişilerin psikiyatrik değerlendirilmeleri yapılarak uygun tedavi ya da yönlendirme yapılmaktadır.

 1. Bipolar Bozukluk Polikliniği:

Dr.Öğr.Üy.Hasan Turan Karatepe tarafından yürütülür.

 1. Anksiyete Bozuklukları Polikliniği:

Dr.Öğr.Üy.Rümeysa Elbay Yeni tarafından yürütülür.

8.    Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği ve Sigara Bağımlılığı Polikliniği:

Uzm.Dr.Selim Arpacıoğlu tarafından yürütülür.

9.    Konsültasyon Hizmetleri: Uzman doktor ve öğretim üyesinin gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Hastanedeki diğer kliniklerde yatmakta olan olgular, psikiyatrik açıdan değerlendirilir, takip ve tedavileri yapılır.

II.         Klinik Hizmetleri

27.11.2018 tarihinde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde hizmete açılan Yataklı Psikiyatri Servisimiz de; kendisine ve/veya başkasına zarar verme riski bulunmayan, 18 yaşından büyük kadın ve erkek hastaların, ilaç tedavilerinin yanı sıra psikoterapi yöntemleri de uygulanarak tedavi edileceği açık nitelikli bir servis olarak kurgulanmıştır. Bu servisimizde, “depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar, travma sonrası stres bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, somatoform bozukluklar ve ilişkili bozukluklar, beslenme ve yeme bozuklukları ve kişilik bozuklukları” olan hastalarımız yatırılarak tedavi edilmektedir.

B.   Bilirkişilik Hizmetleri:

1.     Sağlık Kurulu Polikliniği:

Uzman doktor gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Resmi kurumlar tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmek üzere hastanemize gönderilmiş olgular muayene edilir, değerlendirilir, gerekirse ileri tetkik /konsültasyonları tamamlanır, sonucunda sağlık kurulu raporu düzenlenir.

2.    Hukuki Ehliyet Polikliniği:

Uzman doktor gözetimi-denetimi altındaki uzmanlık öğrencileri tarafından yürütülür. Noterlikler tarafından hastanemize gönderilmiş olgular muayene edilir, değerlendirilir, gerekirse ileri tetkik/konsültasyonları tamamlanır, sonucunda hukuki ehliyet raporu düzenlenir.


Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Faaliyetleri:

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi programının özünü,

1. Dersler, düzenli olarak programlanmış seminer, konferans, panel gibi “kuramsal eğitim”

2. Uzmanlık öğrencisine, eğitim süresi boyunca, gözetim‐denetim altında, hasta takibiyle ilgili klinik deneyim, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik “uygulamalı eğitim” oluşturur.

2015-2016 eğitim yılından itibaren, Anabilim Dalımızda eğitim faaliyetleri düzenli olarak uygulanmaya başlamıştır. Eğitim faaliyetlerimiz 2 ana başlık altında yapılandırılmıştır:

A.   Kuramsal Eğitim:

1.     Standart Eğitim Programı:

Ruh sağlığı ve hastalıkları standart uzmanlık eğitim müfredatı, uzmanlık öğrencisinin psikiyatrik hastalıkların etiyoloji, tanı ve tedavisi ile hastalıklardan korunmaya yönelik bilgi, beceri ve bunu tamamlayan tutumları edinerek yetkinliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi programını tamamlamış olanların, psikiyatrik bozukluklar ve ilişkili tıbbi bozuklukların etiyolojisi, patogenezi, tanısı, tedavisi, bakımı ve önlenmesi hakkında yeterli bir kuramsal temel ve klinik deneyime sahip olmaları hedeflenir.

Bu amaca yönelik olarak, Anabilim Dalının tüm üyelerinin katıldığı haftada en az 1 saat dönüşümlü seminer, ders, klinik olgu sunumu-tartışması ve makale sunumları yapılmaktadır.

2.    Psikodinamik Psikoterapi Eğitim Programı:

Çeşitli gözlemler, araştırmalar ülkemizdeki psikiyatri uzmanlık eğitimindeki en önemli eksikliğin kuramsal ama daha çok uygulamalı psikoterapi eğitimi alanında olduğunu göstermektedir. Psikodinamik psikoterapi, tüm psikiyatristler ve diğer bütün ruh sağlığı profesyonelleri açısından temel bir tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir. Başlıca psikiyatri ve psikoloji dergilerinde psikodinamik psikiyatrinin etkililiğini ve değerini doğrulayan çok sayıda araştırma yayımlanmıştır. Psikodinamik Psikoterapi, “zamanlaması titizlikle ayarlanmış bir şekilde aktarımı ve direnci yorumlamak ve terapistin hastayla etkileşime nasıl katkıda bulunduğunu duyarlı bir şekilde değerlendirmek üzerine odaklanan bir tedavi” olarak tanımlanabilir.

Prof. Dr. Serhat Çıtak tarafından uzmanlık öğrencilerinin bu konudaki kuramsal gereksinimlerini karşılamak üzere, en az haftada bir saat olmak üzere toplam 40‐60 saatlik, ağırlıklı olarak psikodinamik kuramların ele alındığı eğitim oturumları düzenlenmektedir.

B.   Uygulamalı Eğitim:

1.     Standart Poliklinik Eğitimi

Uzmanlık öğrencileri, kısa ve uzun süreli hasta takibini içeren ayaktan hasta tedavisi programında, düzenli bir gözetim-denetim altında biyolojik, psikodinamik ve bilişsel-davranışcı yaklaşımları kullanarak en az 12 ay geçirmektedir. Uzun süreli ayaktan hasta tedavisi deneyimleri, bir yıl ya da daha uzun bir süre için en az 2 haftada bir görülen yeterli sayıda hastayı içermektedir. Uzmanlık öğrencileri, öğretim üyesi ve uzman doktor gözetimi-denetimi altında hasta takibi ve tedavisi yürütmektedirler.

2.    Yatan  Hasta Klinik Eğitimi

Uzmanlık öğrencileri öğretim üyelerinin gözetimi-denetimi altında, yatırılarak tedavisi gerekli görülen hastaların tanı, ayırıcı tanı ve tedavileri konusunda birincil sorumluluk üstlendikleri en az 6 ay geçirmektedir.

3.    Psikoterapi Eğitimi

Psikoterapi eğitimindeki gereklilikler, psikoterapötik görüşme becerilerini geliştirmeyi, psikiyatrik bozukluğun psikoterapötik formülasyonunu yapabilmeyi, en az 5 hastaya kısa süreli psikoterapi (12-16 seans), en az 1 hastaya uzun süreli psikoterapi (en az 40 seans) uygulamayı içerir. Uzmanlık öğrencileri, öncelikle psikodinamik ve bilişsel-davranışçı terapilerde bilgi, beceri ve tutum edinmeli ve deneyim kazanmaktadır. Ayrıca, eğitim programında grup terapisi, aile ya da eş terapisi gibi psikoterapötik yaklaşımlara da yer verilebilir.

Bu amaca yönelik olarak psikoterapi için uygun bulunan en az 4 hasta, Prof. Dr. Serhat Çıtak tarafından, her bir uzmanlık öğrencisinin katıldığı oturumlarda, psikoterapi polikliniği bünyesinde en az 6 ay, en az 12 seans, düzenli aralıklarla takip ve tedavi edilmektedir. Bu hastalar daha sonra, yine Prof. Dr. Serhat Çıtak’ın süpervizyonu altında uzmanlık öğrencisi tarafından en az 6 ay düzenli aralıklarla takip edilmektedir.

3.    Adli Psikiyatri Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri, adli psikiyatri hastalarının ele alınması, hukuksal işlemler ve adli rapor yazma konusunda en az 3 ay süreyle beceri ve deneyim kazanmaktadır. Bu amaçla, uzmanlık öğrencileri öğretim üyeleri ve uzman hekimlerin refakatinde sağlık kurulu polikliniği bünyesinde hastaları değerlendirmektedirler. Haftada en az 1 saat karmaşık olguların tartışıldığı ve sonuca bağlandığı oturumlar yürütülmektedir.

4.    Konsültasyon Liyezon Eğitimi:

Uzmanlık öğrencileri öğretim üyelerinin ve uzman hekimlerin gözetimi-denetimi altında, ayaktan ve yatan hastaların konsültasyonlarını en az 6 ay süreyle birincil olarak yürütmekte,bu hastaların değerlendirilmesi, takibi ve tedavisi sürdürmektedirler.