T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Psikiyatrisi


Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri yerleşkesinde, 3 poliklinik odası, 1 psikolog odası ile eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik hastalarına yönelik ayaktan psikiyatrik teşhis ve tedavi hizmeti, ayrıca diğer dal kliniklerinde yatan ve acil servise başvuran hastalar için konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda; çocukluk çağında görülen ruhsal bozuklukların ayaktan teşhis ve tedavisi yapılmakta, psikoterapi hizmetleri verilmekte, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, otizm spektrum bozuklukları ve diğer nörogelişimsel bozukluklar alanlarında özelleşmiş poliklinik hizmetleri sunulmakta, sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerin psikiyatrik değerlendirmesi yapılmaktadır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ruh sağlığı hizmetinde sadece niceliğe değil niteliğe de önem vermekte, farmakolojik tedaviler ile psikoterapi hizmetini bir arada vermekte ve sağlık hizmeti kalitesinde uluslararası kabul gören ölçütleri referans almaktadır. Nitelikli ruh sağlığı hizmetinin gereği olan hastaya yeterince zaman ayırma ve hastaların takibi noktasında ülkemiz şartlarına göre iyi hizmet verilmektedir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eğitim kliniği olmak için gerekli bazal koşulları sağlamıştır ve yakın gelecekte tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimine başlayacaktır. Şu an tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine yönelik 1 haftalık staj programı olmakta ve bir hekimin çocuk ruh sağlığı konusunda bilmesi gereken temel bilgiler öğretilmektedir. Zaman zaman alanında tanınmış öğretim üyeleri misafir edilmekte ve öğrencilere farklı bakış açıları sunulmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Alperen BIKMAZER (Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Vahdettin GÖRMEZ (Öğretim Üyesi)Çocuk Psikiyatri Branşı Hekim Listemiz.

Doktor Adı Soyadı

Ünvanı

Hekim CV'si

Alperen Bıkmazer

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Vahdettin Görmez

Yard.Doçent

Tıklayınız.

Burcu Yıldırım BudakUzman DoktorTıklayınız.

Süleyman Çakıroğlu

Uzman Doktor

Tıklayınız.

*Kliniğimizde Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Hekimlerimizde görev yapmaktadır.